Публикации, материали и резултати от проекта

На настоящата страница ще бъдат публикувани основните резултати и материали, получени по време на изпълнение на проекта

Кратки информационни брошури(на английски език) , разработени за инициативите, към които сме се насочили и сме изследвали