Партньори по проекта

Проект FarmPath се координира от James Hutton Institute, Шотландия в партньорство с University of Natural Resources and Life Sciences, Австрия; Университет за национално и световно стопанство, София, България; Agricultural University of Athens, Гърция; Institute for Rural Development, Франкфурт, Германия, Czech University of Life Sciences Prague, Чехия, University of Plymouth, Великобритания, University of Evora, Португалия, и Institute for Life, Food and Horticultural Sciences and Landscaping, Рен, Франция.

Повече информация (на английски)