Εταίροι του Έργου

Στο FarmPath ηγείται το James Hutton Institute, Σκωτία (συγχώνευση  του Macaulay Land Use Research Institute με το  Scottish Crop Research Institute) σε συνεργασία με το University of Natural Resources and Life Sciences της Βιέννης (BOKU), Αυστρία, Το University of National and World Economy της Σόφιας, Βουλγαρία, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, το Institute for Rural Development (IFlS) της Φρανκφούρτης, Γερμανία, το Czech University of Life Sciences της Πράγας, Τσεχία,  Πανεπιστήμιο του Plymouth, Ηνωμένο Βασίλειο Πανεπιστήμιο της Evora, Πορτογαλία, και το Institute for Life, Food and Horticultural Sciences and Landscaping της Ρεν, Γαλλία.

Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)