Επαφές

Lee-Ann Sutherland (Συντονίστρια του FarmPath)

The James Hutton Institute
Craigiebuckler
Aberdeen
Scotland
AB15 8QH
 
+44(0)1224 395285
lee-ann.sutherland@hutton.ac.uk
 
Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τον Γιώργο Βλάχο (gvlahos@aua.gr) ή κάποιο άλλο μέλος των εθνικών ομάδων μας