Παρουσιάσεις και Νέα

2011

Presentations and Posters 

Project meeting (September)

  • Οι έταιροι του έργου FarmPath συμμετείχαν στη δεύτερη συνάντηση των ερευνητικών ομάδων του έργου,στο James Hutton Institute (Aberdeen) από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, 2011.  Η τετραήμερη συνάντηση περιελάμβανε μια εκπαιδευτική συνεδρία για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των ενδιαφερόμενων μερών, μια εκδρομή στο Thainstone Agricultural Mart και το Deeside Activity Park καθώς και ένα 'Σκοτσέζικο' δείπνο με τα μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Ομάδας (IAG). 

Sheep Sale at Thainstone Mart

Εκδρομή στο Thainstone Agricultural Mart (Image by Ika Darnhofer, BOKU)

Ο πρωταρχικός στόχος της συνάντησης ήταν να επιλέξει τις προσεγγίσεις στη γεωργία που θα μελετηθούν στο υπόλοιπο του Προγράμματος. Στα πλαίσια της 'διεπιστημονικής'  προσέγγισης που υιοθετήθηκε από το FarmPath, οι πιθανές προσεγγίσεις προεπιλέχθηκαν από τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών σε κάθε χώρα μελέτης, και ακολούθησε η τελική επιλογή που έγινε στη συνάντηση των ερευνητικών ομάδων του έργου.  Επιλέχθησαν επτά προσεγγίσεις: η παραγωγή μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η κατανάλωση στην ύπαιθρο, νέες μορφές διακυβέρνησης, η συνεργασία των αγροτών, οι εναλλακτικοί δίαυλοι εμπορίας, η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας.

2011

Presentations and Posters 

Project meeting (September)

  • Οι έταιροι του έργου FarmPath συμμετείχαν στη δεύτερη συνάντηση των ερευνητικών ομάδων του έργου,στο James Hutton Institute (Aberdeen) από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, 2011.  Η τετραήμερη συνάντηση περιελάμβανε μια εκπαιδευτική συνεδρία για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των ενδιαφερόμενων μερών, μια εκδρομή στο Thainstone Agricultural Mart και το Deeside Activity Park καθώς και ένα 'Σκοτσέζικο' δείπνο με τα μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Ομάδας (IAG). 

Sheep Sale at Thainstone Mart

Εκδρομή στο Thainstone Agricultural Mart (Image by Ika Darnhofer, BOKU)

Ο πρωταρχικός στόχος της συνάντησης ήταν να επιλέξει τις προσεγγίσεις στη γεωργία που θα μελετηθούν στο υπόλοιπο του Προγράμματος. Στα πλαίσια της 'διεπιστημονικής'  προσέγγισης που υιοθετήθηκε από το FarmPath, οι πιθανές προσεγγίσεις προεπιλέχθηκαν από τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών σε κάθε χώρα μελέτης, και ακολούθησε η τελική επιλογή που έγινε στη συνάντηση των ερευνητικών ομάδων του έργου.  Επιλέχθησαν επτά προσεγγίσεις: η παραγωγή μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η κατανάλωση στην ύπαιθρο, νέες μορφές διακυβέρνησης, η συνεργασία των αγροτών, οι εναλλακτικοί δίαυλοι εμπορίας, η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας.