За контакт

Lee-Ann Sutherland(координатор на проект FarmPath)

The James Hutton Institute
Craigiebuckler
Aberdeen
Scotland
AB15 8QH
 
+44(0)1224 395285
lee-ann.sutherland@hutton.ac.uk
 

или Ръководителят на българският колектив (mishevp@unwe.acad.bg) или друг изследовател, член на колектив от партньорите по проекта